Polystyrén

Polystyrén sa delí na mäkší - fasádny (EPS) a tvrdený - extrudovaný polystyrén (XPS).
Extrudovaný polystyrén má vysokú mechanickú odolnosť, tepelnoizolačnú schopnosť a nízku nasiakavosť. Polystyrén sa využiva vo fasádnych tepelnoizolačných systémoch.
Fasádny polystyrén sa dodáva bežne v hrúbkach 50, 70, 80, 100, 150, 200 mm. Rozmer dosky polystyrénu je 500 x 1000 mm.

Vlastnosti polystyrénu

Výhody Nevýhody
dobrá dostupnosť na trhu zlá priepustnosť vodných pár
relatívne jednoduchá aplikácia problematické plošné spojenie na nerovnom povrchu
nízka nasiakavosť problematické spoje na hrane
nízka objemová hmotnosť náročné na presné rezanie
nízka požiarna odolnosť
nízka schopnosť akumulovať teplo

Ako a kde používať polystyrén

  • pri kontakte tepelnej izolácie s vlhkoťou (tepelná izolácia základovej dosky)
  • zateplenie plochej strechy bez dutiny
  • zateplenie železobetónového venca
  • rezanie fasádneho polystyrénu je nutné robiť elektrickou rezačkou kvôli presnosti a drobeniu
  • polysturén nedoporučujeme použiť na zateplenie fasády, kvôli nízkej priepustnosti vodných pár
  • polystyrén nedoporučujeme ako akustickú izoláciu