Zateplenie fasády

Zateplenie fasády je nutné voliť podľa konštrukcie obvodových stien (ich hrúbky a materiálu). Zateplenie fasády znižuje náklady na vykurovanie budov v niektorých prípadoch až o 35%. Obvodový plášť má veľkú plochu, a preto sa môže veľkou mierou podieľať na tepelných stratách celého objektu. Znižovanie nákladov na vykurovanie šetrí životné prostredie a to je v záujme každého z nás. Úspora zateplením fasády, izoláciou stropu a výmenou okien je približne rovnaká.

Zateplenie fasády proti letnému prehrievaniu

Zabrániť letnému prehrievaniu vyžaduje ešte väčší tepelný odpor a tepelnú kapacitu ako bežné zateplenie podľa STN.

Kontaktné zateplenie fasády

Zateplenie fasády kontaktným spôsobom je výhodné najmä z finančného hľadiska. Tepelná izolácia je priamo spojená s murivom alebo inou obvodovou konštrukciou. Na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu ako pri odvetranej fasáde postačuje menšia hrúbka tepelnej izolácie. V prípade kontaktného zateplenia je nutné riešiť odvádzanie vlhkosti inak ako obvodovým plášťom (vzduchotechnicky, pravidelným vetraním). Výpočet rosného bodu je dôležitým prvkom pre každé zateplenie fasády a je doporučené odborné posúdenie projektantom.

Odvetrané zateplenie fasády

Zväčša sa tepelná izolácia upevňuje na oceľový alebo drevený rošt. Prvý hrubší rošt slúži na upevnenie izolácie, a druhý, zvislý slúži na odvetranie. Na druhý zvislý rošt sa upevňuje finálna fasáda napríklad z veľkoplošných dosiek. Táto vzduchová medzera je na bokoch priečelia uzatvorená, naopak na spodnej a vrchnej hrane je otvorená. V tejto medzere prirodzene prúdi vzduch. Tento vzduch je schopný odvádzať vlhkosť či už z tepelnej izolácie alebo muriva. Hlavný dôvod pre odvetrané zateplenie fasády je práve schopnosť odvádzať vlhkosť.
Cenu za zateplenie fasády významne ovplyvňuje najmä cena obkladu (drevo, cementovláknité dosky, keramický obklad).
Máte záujem o zateplenie fasády? Kontaktujte TopTerm.