Rady ako zateplovať

  1. Teplo stúpa nahor. Tepelné straty neizolovaným stropom sú oveľa väčšie, ako stenami alebo oknami. Strop alebo strechu treba izolovať najskôr.
  2. Vlhké murivo veľmi dobre vedie teplo. Zle izolovaný dom môže mať rovnaké tepelné straty, ako neizolovaný – to platí pre rodinné domy i paneláky.
  3. Všetky bežné stavebné materiály majú vysokú nasiakavosť. Ak je transport vlhkosti smerom von zastavený nevhodnou izoláciou, napr. polystyrénom, vlhkosť sa hromadí v murive. Vo vlhkom murive nastávajú vhodné podmienky na rozmnožovanie plesní.
  4. Správnou skladbou izolácie sa dá postupne vlhkosť z muriva odstrániť. Je potrebná vysoko difúzne otvorená (priedušná) alebo odvetraná fasáda. Na izolovanie sa používajú prírodné materiály, ktoré sú priedušné, trvanlivé a ekologicky šetrné.
  5. Izolácie z prírodných materiálov majú porovnateľné ceny, ako umele vyrábané izolácie. Celulóza, drevovláknité dosky, technické konope a korok sú izolácie pre 21. storočie.
  6. Sklotextilná sieťka chráni izoláciu pred mechanickým poškodením, bez nej je izolácia vystavená mechanickým vplyvom, ktoré ju zakrátko poškodia alebo úplne zničia. Všetky pásy sieťky sa musia prekrývať aspoň 10 cm.
  7. Na kritické miesta fasády je potrebné použiť pevnú (hustejšiu) sieťku s očkami 2 mm, prípadne bežnú sieťku uložiť v 2 vrstvách.
  8. Veľký dôraz (kontrolu) treba venovať lištovaniu a sieťkovaniu fasády. Kritické miesta, najmä rohy okien a dverí treba sieťkovať v 2 vrstvách, inak vzniknú trhliny.
  9. Pre dokonalý vzhľad fasády je nutný rovný povrch. Ak je problém s rovným povrchom, je vhodné fasádu farebne rozčleniť.
  10. Povrch odvetranej fasády je možné upraviť dreveným obkladom (bez povrchovej úpravy), lícovou tehlou, veľkoplošným obkladom z ľubovolného materiálu, alebo nechať obrásť vhodnou dekoratívnou zeleňou.

Pozrite si rady ako správne vetrať!