Minerálna vlna

Výhody minerálnej vlny Nevýhody minerálnej vlny
zdanlivo jednoduchá manipulácia problematické presné rezanie, najmä šikmé
prijateľný sortiment zdraviu škodlivý materiál
mechanická pevnosť materiálu chýba pružnosť - odlamuje sa
požiarna odolnosť nepríjemná manipulácia – pichá
vysoká dostupnosť na trhu problematické rohy – pri doprave sa trvale deformujú

Minerálna vlna

Z priložených fotografií je vidieť, že minerálna vlna je náročná na spracovanie. Najmä šikmé rezy na spodnej hrane strechy, v úžľabí alebo na bočných hrebeňoch sú iba málokedy urobené dôsledne. Moje odporúčanie pre tých, ktorí sa rozhodnú pre minerálnu vlnu: Kúpte si ochranné pomôcky a urobte si to sami a dôsledne!
Aj keď sa na prospektoch ukazuje, že sa s minerálnou vlnou pracuje bez ochranných pomôcok, nie je to odporúčané. V bode 8 bezpečnostných listov Nobasil sa uvádza respirátor, rukavice, okuliare, ochranný odev. Nebezpečné je najmä vdychovanie prachu. Limit pre rozptýlené častice je 4 miligramy na m3. Ak chcete vidieť, koľko prachu sa z minerálnej vlny rozptyľuje, zapnite silnú lampu a uvidíte množstvo lietajúcich častíc. Možno budete prekvapení. Vdýchnuté minerálne vlákna telo nie je schopné vylúčiť.
Najosvedčenejší ochranný odev je kombinéza z Tyveku, zváračské rukavice, uzatvorené okuliare a respirátor s veľkým ventilčekom. Pri dlhodobej práci je vhodný dýchací prístroj s vlastným pohonom, aký používajú špecialisti, ktorí zatepľujú fúkanou minerálnou vlnou.
Na ich adresu iba krátku zmienku: Znečistenie rozptýlenými vláknami je veľmi veľké a je problém sa ich zbaviť. (Aj tretí susedia budú vedieť, že sa u vás čosi robilo.)
Pozrite sa prečo je celulózová izolácia lepšia ako minerálna vlna.