Parozábrana a parobrzda

Parozábrana Vám vlhkosť neprepustí z interiéru do izolácie (v zime), a ani z izolácie do interiéru (v lete).

Parobrzda prepúšťa vlhkosť z teplejšej strany na studenšiu stranu. Tým sa v zime zbavíte orosených a plesnivých stien a v lete máte príjemnejšie prostredie v interiéri.

Parobrzda

Utesňovanie nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov sa robí na obmedzenie tepelných strát nekontrolovaným vetraním. Do takto utesnenej stavby za veterného počasia i bežných podmienok nezafukuje. V dome prebieha proces riadeného vetrania s rekuperáciou tepla. Výhodou parobrzdy je schopnosť spätnej difúzie počas leta, kedy sa vlhkosť z izolácie uvoľňuje do interiéru. Pri prederavení bežnej parozábrany dochádza k hromadeniu vlhkosti v tepelnej izolácii, čo spôsobuje zhoršuje vlastnosti tepelnej izolácie. Montáž parobrzdy vyžaduje precíznu prácu. Spoje medzi pásmi parobrzdy sa prelepujú páskou s vysokou lepivosťou a pružným lepiacim tmelom. Parobrzdou sa zakrývala technologická vrstva interiérovej časti domu. Do medzery pod sadrokartónom sa montuje kabeláž, rozvody vody a odtok odpadovej vody. Po ich vložení je možné túto medzeru ešte zastriekať zvlhčenou celulózovou izoláciou Climatizer Plus. Zlepší sa tým izolácia obvodovej steny. Po jej zarovnaní izolácie a jej vytvrdnutí sa montuje parobrzda, na ktorú príde obklad alebo sadrokartón.

Blower Door Test

Po skončení montáže sa v energeticky pasívnych stavbách robí skúška tesnosti, tzv. Blower Door Test. Nájdené netesnosti je nutné opraviť.
Aby sme sa čo najviac vyhli problémom so zimou a s tým súvisiacimi problémami, treba si vybrať a urobiť kvalitnú tepelnú izoláciu a túto čo najsvedomitejšie zabudovať do stavby. Všetky tepelné izolácie nemajú radi vlhkosť, lebo zvyšujeje tepelnú vodivosť izolácie, čím ju znehodnocuje. Sklená alebo kamenná vlna sa iba veľmi ťažko zbavujú vlhkosti, preto sa na ne používa parozábrana, teda akási igelitová fólia spevnená vláknami. Stačí však maličká dieročka, cez ktorú začne vnikať vlhkosť, ktorá nemá kam uniknúť a je tu problém, ktorý sa z roka na rok zväčšuje. Aby sa tomuto problému predchádzalo, začala sa miesto parozábrany používať parobrzda. Tieto fólie majú v zime svoje póry uzatvorené, aby do nich vnikalo iba veľmi malé množstvo vzdušnej vlhkosti a v lete sú otvorené, aby cez ne uniklo maximum vlhkosti – aby vyschli. Preto sa pri použití parobrzdy nemôže stať, že netesnosťou zo strany interiéru sa izolácia znehodnotí. Parobrzdy sa vyrábajú v pracovných šírkach od 1 a 1,5 metra, aby sa obmedzili spoje. Veľmi kvalitné parobrzdy na našom trhu sa predávajú pod značkou pro clima®. Dnes sa parobrzdy najčastejšie používajú pri stavbách nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov. Spomínaná firma vyrába široký sortiment špeciálnych fólií a doplnkov na utesňovanie proti vode a vzdušnej vlhkosti. Na niekoľkých stavbách sme sa presvedčili, že sa s týmto materiálom príjemne pracuje. Deklarované vlastnosti sa nám potvrdili najmä pri práci s vlhčenou (striekanou) izoláciou vo vlhkom prostredí počas zimy.

Parozábrana

OSB dosky s prelepenými spojmi vzduchotesnou páskou sú vhodné ako parozábrana. Aby sa zabezpečili dobré difúzne vlastnosti takýchto stien, na vonkajšiu stranu sa používajú parafínované drevovláknité dosky, napr. Hofatex. Na drevovláknité dosky nanášame difúzne otvorený fasádny systém Caparol Capatect Minera-line so silikónovou omietkou. Nad vzduchotesnou rovinou sa buduje technologická vrstva (medzera), do ktorej sa vkladajú trubky pre elektrické káble, rozvody vody, čiastočne aj odpad. Pre zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie, zlepšenie akumulačných vlastností domu sa po zabudovaní rozvodov technologická medzera so šírkou 2,5 - 6 cm zastrieka jemne zvlhčenou tepelnou izoláciou Climatizer Plus. Po jej zarovnaní a čiastočnom preschnutí sa po niekoľkých dňoch montuje vnútorné opláštenie (napr. sadrokartón, alebo drevovláknité dosky a omietky). Tenkovrstvové omietky sú vápenocementové, sadrové alebo z omietky z prírodnej hliny.

Po vybudovaní parotesnej vrstvy a po ukončení výstavby nízkoenergetického a energeticky pasívneho domu sa robí skúška tesnosti, tzv. Blower Door Test. Nájdené netesnosti je nutné opraviť.

Parobrzdy ProClima - technická dokumentácia